Článek 10 min
2.10. 2023

Jak investovat po prodeji firmy

V podnikání je prodej organizace často považován za zásadní milník na cestě podnikatele. Jistě, minulost vašeho podniku mohla být plná výher a proher. Ale nyní, když se vaše společnost prodala, otevírá se vám posloupnost dalších investičních příležitostí. Je načase vyměnit podnikatelské sako za investorské!

Je na čase vyměnit oblek! Sundáváme podnikatelské sako a vezmeme si investiční pohodový svetřík.

Prodej firmy je nový začátek

Prodej firmy sice znamená konec jedné etapy, ale zároveň je to počátek jiné. Váš podnik, do kterého jste vložili mnoho času, energie a vlastního nadšení, náhle přináší další nové možnosti. Můžete použít peníze získané z prodeje na financování nového projektu nebo se rozhodnete vzdát každodenního stresu a konečně si začnete užívat.

Dle našeho názoru by měl být osud firmy zapsán v business plánu každé společnosti. Již na začátku podnikání bychom si měli položit si otázku o tom, co se stane s firmou v pozdější fázi – například až půjdu do důchodu. Někdo plánuje předat podnikání dalším generacím, jiní jsou odhodlaní společnost prodat před odchodem do důchodu nebo třeba po 20 letech fungování.

Učiníte-li druhý krok s prodejem, nevyhnutelně musíte vyřešit otázku “kam investovat po prodeji firmy”. Při úvahách o investování zisku z prodeje firmy je potřeba vzpomenout, že nejde o závod. Neexistuje žádný úspěch za rychlým rozhodováním. Místo toho byste měli vše důkladně promyslet a zvážit celou škálu možností. Vaše budoucí investice by měly odpovídat vašim osobním i finančním cílům.

Prodej firmy by měl hlavně přinést do vašeho života klid a ne jen další starost navíc. Proto myslete na to, že je lepší obrátit se na profesionály, kteří investování rozumí. Každý je sice schopen fungovat na vlastní pěst, nicméně přechod z vašeho oboru do světa investic může být tragický – tedy ztrátový a ještě plný stresu.

Investovaný čas do firmy se konečně vrátil

Dosáhnout úspěchu při prodeji vaší firmy není pouze klíčovým milníkem v cestě podnikání, ale představuje vrcholný produkt celého vašeho nasazení a obětování času do jejího rozvoje. To, co jste vložili v podobě času, energie a úsilí, se nyní manifestuje jako konkrétní finanční zisk.

Možná podnikáte dlouhé roky a přesto se nedostavilo žádné odměny. Některé firmy negenerují velké zisky, ale budují například dlouhodobý majetek nebo stroje. Takže leč se to na první pohled nemusí zdát, firma může mít slušnou prodejní základnu jenom v prodeji majetku. Dalším faktorem je vybudovaná značka a dlouhodobá ziskovost firmy, které poskytují kupujícím jistotu, že se jim investice do vaší firmy brzy vrátí.

Desítky či stovky milionů z prodeje

Prodej podniku by měl být pečlivě promyšlen a strategicky naplánován, abyste maximalizovali finanční návrat z vaší investice. Pokud vše proběhne podle plánu, můžete očekávat výnosy v řádu desítek a stovek milionů korun, v některých případech i miliard. Toto představuje návrat vaší investované práce a času. Jedná se o významnou odměnu za vaše úsilí a první krok k dalším příležitostem.

Prodejem se vám nyní vytvořilo investiční portfolio, které můžete směřovat do různých dalších projektů, podniků nebo investovat do výhledově výnosných příležitostí. Předtím, než se rozhodnete kam investovat po prodeji firmy, je důležité si vytvořit detailní investiční plán a strategii. Tím se vyhnete rychlým a nedomyšleným investicím, které by mohly vaše finanční prostředky znehodnotit. Do svého plánu můžete zapojit i odborníky, kteří vám pomohou s moudrým investováním zisku z prodeje firmy a dalším zvyšováním vaše jmění. Nezapomínejte, že při investování je důležité mít na paměti volatilitu a potenciální rizika, zejména pozor na velké jednorázové vklady do dynamických trhů.

Neunáhlujte se

Nepodléhejte pokušení investovat ihned a rychle po prodeji své firmy. Samozřejmě každá vteřina znamená ušlý výnos, avšak unáhlené rozhodnutí může vést k nepromyšleným a nevalidním rozhodnutím. Chápeme, že prodej podnikání je zásadní finanční a emocionální událost, ale je zásadní zachovat chladnou hlavu a pečlivě promyslet následující kroky.

Začněte tím, že si stanovíte jasné investiční cíle a vytvoříte ideální investiční portfolio. Taková příprava vyžaduje čas a rozhodně není výsledkem jednodenního rozhodování. Zvažte, kam investovat peníze z prodeje podnikání a jaký je váš plán pro tyto investice. Mimo jiné je vhodné zvážit, jakým způsobem a do jakých aktiv rozpouštět velké jednorázové vklady.

Nekonečný důchod jako odměna

Optimální investice z prodeje podnikání může za ideálních podmínek poskytnout formu nekonečné renty. To je výsledek moudré investiční strategie, která vás může ochránit před finanční nejistotou a zároveň poskytuje prostor pro postupné zvyšování vašeho kapitálu. My takovou nekonečnou rentu řešíme pomocí pravidla 3,5 %.

Investování zisku z prodeje firmy může na první pohled působit jako složitá a neznámá cesta, ale s jasnou strategií a odborným poradenstvím se může stát výnosným podnikem. Správné investice z prodeje firmy mohou poskytnout finanční stabilitu a potenciál pro růst.

Nicméně klíčem je trpělivost. Neřiďte se nutkáním riskovat a čekejte na správnou příležitost. Investování není záležitost rychlého zbohatnutí tak, jak to znáte z podnikání. Je výsledkem dlouhodobého plánování a chytrých strategií. Každý jednotlivec má unikátní finanční situaci. Zároveň strategie, která fungovala pro jednoho, nemusí být ta správná pro druhého. Proto je důležité stanovit si vlastní cíle, strategie a nenechat se ovlivnit krátkodobými trendy nebo populárními tipy ve smyslu “jsem úspěšný, investujte jako já”. Zaměřte se na to, co pro vás, jako pro jednotlivce, dává smysl a jaké jsou vaše dlouhodobé cíle.

Stanovení investičních cílů

Jasné formulování investičních cílů je základním prvním krokem na cestě k moudrému investování zisku z prodeje vaší firmy. Je nesmírně náročné rozhodovat, kam investovat získané prostředky bez pečlivě stanovených cílů. To platí obzvláště, pokud hledáme optimální investice, které nám poskytnou stabilní příjem a maximální výnosnost. Zamýšlíte použít investice k zabezpečení důchodu? Nebo možná hledáte příležitosti, jak reinvestovat získané prostředky zpět do nového podnikání? Bez ohledu na to, jaké jsou vaše cíle, je nezbytné je mít jasně definované, než se pustíte do svého investičního dobrodružství.

Možná právě nastal čas na trochu klidu a skutečně budete chtít využít nekonečné renty. Možná malou část obnosu použijete k uspokojení svých potřeb v podobě luxusního auta, chalupy, letadla, ostrovu.. Každý dle svých možností, každopádně nikdy by se neměla utratit významná část z celého obnosu. Přeci jen je to něco, na čem jste možná pracovali celý život. Takové rozhodnutí si může dovolit čerstvý absolvent po první výplatě, nicméně rozhodně ne ostřílený podnikatel jako jste vy.

Navržení vhodného portfolia

Poté, co jste si pečlivě stanovili své investiční cíle a je známá přesná disponibilní částka, následuje výběr správného investičního portfolia, které bude reflektovat všechny důležité faktory. Klíčovou součástí tohoto procesu je diverzifikace vašich investic. Díky diverzifikaci můžete efektivně rozložit své investice do různých aktiv, čímž minimalizujete rizika a maximalizujete možné výnosy. Každé portfolio by se mělo rozkládat do různých tříd aktiv jako jsou akcie, dluhopisy, nemovitosti, zlato, nebo vás možná budou přitahovat kryptoměny a jiné alternativní složky. Toto rozložení nazýváme strategickou alokací portfolia.

Rozložení portfolia zahrnuje strategickou alokaci, geografickou alokaci, rozložení měn a spoustu dalších faktorů.

Celkové složení investice by vždy mělo být v souladu s vašimi dlouhodobými cíli a schopností absorbovat případné ztráty. Je potřeba zdůraznit, že vyšší potenciální výnosy bývají obvykle spojeny s vyšším rizikem. Proto je klíčové najít ideální rovnováhu mezi rizikem a výnosem, která bude pro vás nejvhodnější a k tomu přispívá diverzifikace. Ta zvyšuje potenciální výnos nebo snižuje rizikovost portfolia. Kromě tříd aktiv se diverzifikuje i mezi různé měny a nesmíme opomenout ani geografickou diverzifikaci.

Opatrně s vysokými jednorázovými vklady

Obzvláště byste měli být opatrní při vstupu na trhy. U velkých jednorázových vkladů je důležité načasování při vstupu na investiční trhy. Nejhorším scénářem je, že zainvestujete v nejhorší možnou dobu a tím si způsobíte až několikaleté zpoždění, než začnete vydělávat ve světě investic.

Proto je mnohdy lepší rozložit vstup do investiční pozice do několika měsíců. Případně je možné naskočit do konzervativnější a bezpečnější varianty a postupně přecházet do finálně navrženého portfolia. Místo riskování vkladem celé sumy najednou, je tedy vhodné ji strategicky rozložit do různých druhů investic v průběhu delšího časového období. Tímto přístupem se snižuje riziko a potenciál pro zisk je maximalizován.

Výběr vhodného způsobu investování

Nejen kam investovat po prodeji firmy, ale také jakým způsobem a s kým. Klíčovým krokem na cestě k odpovědi je tedy výběr správného investičního partnera. Existují například různé investiční platformy a služby, mezi nimiž lze najít například robo-advisory nebo zrcadlení portfolia. Mnohdy vám však tyto varianty nepomohou naleznout klid a nenechají vás spát. Tématu proč neinvestovat na vlastní pěst jsme se věnovali ve článku Proč investovat s poradcem a ne na vlastní pěst?

Při hledání ideálního způsobu investování je potřeba brát ohled na poplatky a schopnost naplnit vaše investiční cíle. Správnou volbou investičního partnera maximalizujete potenciální výnosy a minimalizujete rizika, která jsou s investováním spojená.

Investiční platformy

Jednou z možností, jak investovat po prodeji firmy, je volba investiční platformy na vlastní pěst. Jejich účel spočívá v poskytování nástrojů a služeb, které Vám umožní spravovat vaše investiční portfolio. Nejen výběr správné platformy, ale také navržení portfolia však nejsou jednoduchými úkoly a mohou výrazně ovlivnit míru vašeho finančního úspěchu. Také budete muset věnovat velké množství času studiu, plánování a samotnému hraní si s investiční platformou. Pokud jsou pro vás pojmy jako spot, forwardy, opce, atd. úplně cizí, tak se rovnou vzdejte a nechte si poradit od profesionála. Při správě portfolia v investičních platformách se těmto pojmům nevyhnete.

Robo-advisory

Robo-advisory představuje další možnost, která se využívá při investování. Tato forma investování využívá technologii pro automatizovanou správu vašeho portfolia, což může vést k efektivnějšímu využití vašich zdrojů a může přispět k lepšímu výkonu vašich investic.

Výhodou robo-advisory je, že automatizované skripty zvládnou zpracovat větší objem dat a vyhodnotit je efektivněji oproti člověku. Navíc se nově rozmáhá využití AI umělé inteligence, která je v tomto pohledu ještě pokrokovější. Nicméně stále je třeba brát ohled na to, že chcete investovat po prodeji firmy tak, abyste nalezli klid, stabilitu a dlouhodobost. Robo-advisory dává smysl u krátkodobých investic s očekávaním velkého zisku, případně může být zahrnuta do portfolia v minoritní složce.

Zrcadlení portfolia

Tento přístup spočívá v pokusu napodobit složení a výkonnost určitého referenčního ukazatele. Výhodou je větší kontrola nad vašimi investicemi bez potřeby jejich časově náročné správy. Avšak tím, že tato strategie přímo kopíruje cizí strategii, je potřeba brát ohled nejen na vaše cíle a strukturu portfolia. Vzorové portfolio by mělo mít stanovené stejné cíle a stejnou strukturu portfolia.

To je bohužel vysoce nepravděpodobné. Zrcadlení portfolia je trend, který se velmi rozmohl. Nicméně přináší s sebou spoustu rizik. Možná úspěšný vzor, kterého kopírujete a chvástá se velkými zisky, jede na krev. Může si dovolit riskovat 100 % ztrátu a zkrátka jednou se to může pokazit. To vy si v žádném případě dovolit nemůžete, alespoň ne se všemi penězi.

Problematice kopírování cizích portfolií se věnujeme hlouběji ve článku Stačí zkopírovat cizí portfolia?

Investiční poradenství

Poslední variantou je volba investičního partnera, který se bude o vaše investice starat místo vás. Na tuzemském trhu se setkáte s nejrůznějším fungování investičních poradců. Klíčovým faktorem však zůstává, zda tento partner sedí na stejné straně stolu s vámi. Zda je jeho motivací skutečně obstarávat investice co nejlépe ve váš prospěch a nebo jen parazituje a zvyšuje nákladovost portfolia. To byste si bez něj pak mohli nakoupit několik podílových fondů či ETF instrumentů a ušetříte za takového příživníka.

Za nás je nejdůležitější jak je investiční partner odměňován. Pokud za obstarávání investice dostává podíl na zisku, je to v naprostém pořádku. Je totiž motivován zhodnotit vaše těžce vydělané peníze co nejvíce. Tomuto tématu se věnujeme ve článku Finanční poradci a cena za jejich služby.

Také můžete využít služeb investičních poradců pouze na navržení a sestavení investičního plánu. Vhodnou odměnou by měla být například hodinová sazba. Hlavně pozor na praktiky se vstupními poplatky, na které můžete narazit mnohdy i v bance. Portfolio vám sice sestaví zdarma, nicméně budou vám naúčtovány vstupní poplatky ve výši klidně až 3 % z výše investic. Také mnohdy budete nevědomky poradci odvádět klidně i přes 1 % ročně z hodnoty vaší investice nezávisle na tom, zda vyděláváte nebo proděláváte. A pochybujeme, že by vaše peníze řešili na každodenní bázi a vyhledávali nové zajímavé tržní příležitosti.

Dlouhodobé partnerství

Obecně platí, že ve světě investic nechceme experimentovat. Měli byste si zvolit vhodný způsob investování, nebo možná zmapovat všechny z nich. My ve Wizion Capital jsme zastánci názoru, že nejlepším způsobem investování větších obnosů z prodeje firem je volba investičního poradce. Ten vám pomůže s navržením a sestavením portfolia, rozvrhne možnosti čerpání renty i plnění nadcházejících cílů a bude vaším dlouhodobým partnerem na cestě za zvyšováním bohatství.

> CHCI ŘEŠIT PENÍZE Z PRODEJE FIRMY

Dlouhodobé partnerství je nejlepší způsob pro čerpání nekonečné renty.

Zároveň vždy doporučujeme poptat jich více. Nechat si od každého navrhnout investiční portfolio a poslat cenovou nabídku na platbu za investiční služby. Udělejte si své výběrové řízení a vyberte si jen to nejlepší. A pochopitelně nezapomeňte oslovit i nás!

Autory článku
jsou zkušení investoři

Jsme Michal Zilvar a Radek Wildmann, majitelé společnosti Wizion Capital. Svým klientům spravujeme majetek v řádech milionů Kč.

Děláme skutečně nezávislé investiční poradenství. Nejsme placeni provizemi z uzavřených smluv, ale platí nás přímo klienti ze svých výdělků z investic.

Zaujalo vás toto téma?
Pojďmě se o něm pobavit

Zašlete nám kontakt a my se vám ozveme. Na schůzce probereme vše, co vás zajímá.
Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním vašich osobních údajů
Pro zobrazení kontaktního formuláře povolte prosím marketingové cookies.
Z důvodu zamezení nežádoucím zprávám používáme technologii Google reCaptcha.