Wizion Capital

Akcie

Jedná se o cenný papír, který představuje vlastnické právo na společnosti. Investor vlastnící konkrétní akcii konkrétní společnosti se může aktivně podílet na jejím řízení formou valných hromad a má také právo podílet se na zisku společnosti. Investor pak může nakupovat akcie napřímo, nebo jako podílník podílového fondu/ETF.

Akcie jsou v krátkém období velmi volatilní. V dlouhém období 10+ let jsou však velmi efektivním nástrojem k ochraně před inflací a v dlouhodobých portfoliích by tak měly hrát významnou roli.