Wizion Capital

Dluhopis

Jedná se o cenný papír, který jeho majiteli říká, že někomu půjčil peníze za smluvený úrok na smluvenou dobu. Pokud například nakoupím 5letý dluhopis České republiky s úrokem 3 %, pak to znamená, že jsem České republice půjčil peníze na 5 let za 3 % p.a. . Dluhopisy se rozlišují na státní a korporátní (firemní) a lze je nakupovat napřímo, či přes podílový fond. Může se jednat o velmi konzervativní instrument (státní dluhopisy) i o velmi rizikový instrument (firemní dluhopis začínající firmy).

Volatilita je v případě nákupu konkrétního dluhopisu a jeho držení do splatnosti nulová, avšak existuje zde riziko, že mi dlužník nic nevrátí, protože zkrachuje. Tento druhý typ rizika se nazývá kreditní riziko a lze jej minimalizovat investicí do dluhopisových fondů či ETF. Zde pro změnu portfolio podléhá středně velkému kolísání ceny.

Dluhopisy překonávají inflaci jen velmi těsně, a proto jsou spíše obranným instrumentem v portfoliu.