Wizion Capital

Finanční plán

Finanční plán je ve své podstatě důmyslně promyšlená strategie, jak dosáhnout všech svých cílů, vizí a snů. Jedná se o komplexní pohled na celé finanční portfolio s tím, že jeho úkolem je reprezentovat případná rizika a hledat takové optimalizace, díky kterým dosáhnete svých cílů za kratší dobu nebo za méně peněz.

Mnohdy se setkáváme s finančními plány, které jsou pouhým podkladem k prodeji finančních produktů. Finanční plán má být však spojen se strategií, hledat optimální cestu, určovat strategickou alokaci portfolia, znázornit vývoj životní úrovně a řešit důchodový audit. Samotné finanční portfolio k realizaci finančních cílů je až druhořadé.