Wizion Capital

Podílový fond/ETF

Je asi nejběžnější forma investic pro drtivou většinu investorů, a to díky výhodám, jako je diverzifikace (tím snížené riziko), dostupnost, jednoduchost, likvidita, daňový test a další. Podílové fondy se dělí na mnohé typy, nejzákladnější dělení je pak na aktivně řízené fondy a pasivně řízené fondy (ETF), či fondy retailové a fondy kvalifikovaných investorů. Každý má svá specifika a je vhodný pro jiného investora.

Tyto instrumenty by měly tvořit základ investičního portfolia neprofesionálního investora.