Wizion Capital

Volatilita

Jinými slovy tržní riziko investice. Označuje míru kolísání daného investičního instrumentu. O akciích hovoříme jako o velmi volatilních, neboť může jejich hodnota krátkodobě klesnout o 20 %. Stejně tak může o 20 % růst. O spořícím účtu pak naopak hovoříme jako o velmi málo volatilním, neboť hodnota peněz na něm vložená kolísá velmi málo.

Obecně platí, že čím volatilnější instrument, tím rizikovější. Jedná se však o riziko, které může chytrý investor eliminovat nesázením na jednu kartu (pouze akcie), ale diverzifikací i do ostatních aktiv a také větším investičním horizontem. Volatilita totiž z dlouhodobého pohledu nese zhodnocení. Pokud jako investor nebudu peníze vybírat po krátké době v poklesu (resp. nebudu nucen, protože budu mít peníze i jinde než pouze v akciích), ale naopak budu spíše více přikupovat, nemusím se tohoto tržního rizika bát.