Wizion Capital

Strategická alokace

Strategická alokace znamená rozvržení podílů jednotlivých aktiv investičního portfolia v souladu s investičními cíli a snesitelnosti rizika. Zpravidla se aktiva rozdělují na peněžní trh, dluhopisy, nemovitosti, komodity, akcie a alternativní investice. Do každého portfolia patří jiné zastoupení jednotlivých složek. Všechny však tvoří investiční portfolio a reprezentují jeho strategickou alokaci.