Wizion Capital

Fond peněžního trhu

Pokud nedisponujete dostatečným kapitálem k přímému nákupu certifikátů peněžního trhu, nechce se vám vyjednávat v bance o podmínkách nebo se nechcete vázat k delším splatnostem (1 rok v případě státních pokladničních poukázek), je možné zvolit formu kolektivního investování. V dnešní době již existuje řada podílových fondů, které obchodují na peněžním trhu a mají již s bankou domluvené podmínky. Díky své velikosti řádově v mld. Kč dokonce docílí lepších podmínek než jednotlivec. Pochopitelně si sám fond ukousne i pro sebe, nicméně ne nijak drasticky. Stále lze získat mnohem lepší zhodnocení než u vkladových produktů (spořící účet, termínovaný vklad, atp.). Navíc oproti nákupu přímo nabízí i možnost daňového osvobození zisku, tzn. zisk se nedaní vždy.

Fondy peněžního trhu nabízí maximální flexibilitu. Nákup i prodej trvá zpravidla několik dní, investor není vázán termínem splatnosti, a navíc umožňují investice snad i od 500 Kč - takže jsou k dispozici skutečně všem.