Wizion Capital

Pokladniční poukázka

Jedná se o dluhové papíry, které vydává Ministerstvo financí. Prostřednictvím státních pokladničních poukázek získává stát krátkodobý kapitál na krytí svých běžných výdajů a peněžních deficitů. Pokladniční poukázky jsou splatné do jednoho roku. Jedná se o diskontovaný cenný papír, respektive se prodává za nižší cenu, než je jeho nominální hodnota. Tedy nakoupíte investiční certifikát např. za 980 000 Kč a při splatnosti obdržíte 1 000 000 Kč. Tento druh cenných papírů lze nakoupit prostřednictvím komerčních bank a nákup bývá realizován prostřednictvím aukcí. V těchto aukcích vyhrává ten, kdo za dluhopis zaplatí více - tedy pro stát nejvýhodnější nabídka financování. Investor půjčuje peníze přímo státu, což je solidní míra bezpečnosti.

Pro realizaci nákupů prostřednictvím banky je nutné mít uzavřenou speciální smlouvu a disponovat kapitálem v průměru minimálně 10 mil. Kč, za který je pak nutné státní pokladniční poukázky nakoupit. Pro ty ostatní existují fondy peněžního trhu.