Wizion Capital

Termínovaný vklad

Termínované vklady řadíme mezi vkladové produkty peněžního trhu, které umožňují uložit finanční prostředky na určitou dobu a získat výhodnější úrokovou sazbu než u běžných spořicích účtů. Tyto vklady většinou nabízejí přímo banky a po dobu trvání vkladu nelze vybrat finanční prostředky bez sankcí. Termínované vklady jsou určené pro lidi a firmy, které nepotřebují přístup ke svým finančním prostředkům po dobu trvání vkladu a chtějí získat výhodnější úrokovou sazbu. Tyto produkty jsou vhodným způsobem pro začínající spoření a pro vklady s dlouhodobým horizontem.

K termínovaným vkladům se připodobňují spořící účty s výpovědním lhůtou. Avšak důležitým rozdílem je, že termínovaný vklad počíná běžet dnem založení vkladu a končí po uplynutí smluvené doby. U spořícího účtu počíná běžet výpovědní lhůta až ve chvíli podání žádosti o výběr. Z tohoto pohledu může být spořící účet dokonce záludnější ve chvíli, kdy potřebujete peníze rychle vybrat. U termínovaného vkladu je stále možné zvážit výběr i přes sankci stanovenou bankou, avšak slouží pouze pro jednorázové vklady. Zkrátka není tak flexibilní jako spořící účet.

Rozdělení dle trvání vkladu

Nutno podotknout, že banky běžně zvýhodňují úrokovou sazbu v řádech desetin procent oproti spořícím účtům. Pokud chce investor uložit peníze dlouhodobě, nad dva roky, může být mnohem zajímavější jít cestou investičních finančních produktů. Vyhne se vázací lhůtě a zároveň může získat zajímavější výnos.