Článek 4 min
31.1. 2023

Rebalancování investičního portfolia

Chtěli byste na svém portfoliu snížit riziko, avšak zachovat jeho zhodnocení? Setkali jste se s pojmem rebalancování portfolia a chtěli byste vědět blíže, co to je a jak k němu správně přistupovat? Kdy se vyplatí a na co si dát naopak pozor? To nejzásadnější najdete právě v tomto článku.

Co je to rebalancování portfolia?

Rebalancování portfolia je proces úpravy složení investičního portfolia tak, aby odpovídalo stanoveným cílům a riziku, které chcete jako investor podstupovat. Cílem je udržet určitý poměr mezi jednotlivými skupinami aktiv, jako jsou například akcie, dluhopisy a komodity. Tento poměr může být určen například na základě finančního plánu nebo strategie, kterou chcete dodržovat.

Proces rebalancování začíná analýzou současného stavu portfolia a porovnáním aktuálních vah jednotlivých typů aktiv s původně stanovenými poměry. Pokud se ukáže, že se některé váhy odlišují od stanovených poměrů, je nutné provést úpravy tak, aby se dosáhlo opět shody. Graficky je toto znázorněno na obrázku níže.

Úpravy můžete provést tak, že prodáte nadbytečná aktiva a nakoupíte ta chybějící, abyste dosáhli stanovených poměrů. Rebalancování se však dá provést i bez nutnosti prodávání nadbytečných typů aktiv, pokud například pravidelně investujete. Jednoduše se upraví váhy toho, co pravidelně nakupujete. Pokud je například třeba zvýšit váhu dluhopisů a nemovitostí, protože akcie výrazně vzrostly, budete pravidelně nakupovat pouze dluhopisy a nemovitosti až do fáze, kdy bude poměr opět odpovídat referenční alokaci a poté budete pravidelně přikupovat dle původního poměru i akcie.

Co vše se rebalancuje?

Rebalancování můžete aplikovat nejen na jednotlivé typy aktiv, ale také na další faktory, jako jsou například měny a regiony, které jsou součástí portfolia. U měn se zaměřuje na udržení stanovených poměrů mezi jednotlivými měnami, které jsou součástí portfolia. V případě regionů se zaměřuje na udržení stanovených poměrů mezi jednotlivými geografickými regiony, které jsou součástí portfolia. Tyto typy rebalancovánívám mohou pomoci vyvážit rizika a zlepšit potenciální výnosy v jejich portfoliích.

Typy rebalancování

Rebalancování procentuální se zaměřuje na udržení určitého poměru mezi jednotlivými skupinami aktiv v portfoliu. Tento poměr se stanoví na základě vašich cílů a přístupu k riziku. Pokud dojde ke změně v hodnotě jednotlivých aktiv, může být nutné provést transakce (prodej či nákup), aby se udržel stanovený poměr. Například pokud se hodnota jedné skupiny aktiv zvýší a ostatní se nezmění, může být nutné provést prodej tohoto aktiva tak, aby se snížila hodnota této skupiny a zvýšila hodnota jiné skupiny, aby se udržel stanovený poměr.

Rebalancování časové se zaměřuje na pravidelnou úpravu složení portfolia na základě časového harmonogramu, například jednou ročně nebo každé dva roky. Tyto pravidelné úpravy složení se provádějí bez ohledu na změny v hodnotě jednotlivých aktiv. Toto rebalancování může pomoci snížit riziko, že se portfolio stane náhodným pelmelem aktiv, a také může pomoci využít aktuálních příležitostí a vyvarovat se riziku držení příliš mnoha nadhodnocených aktiv.

Oba typy rebalancování mohou mít své výhody a nevýhody a mohou být použity v různých situacích v závislosti na vaších cílech, musíte tak zvážit jaký typ rebalancování je pro vás nejvhodnější.

Výhody a nevýhody

Rebalancováním získáte několik výhod. Jednou z nich je snížení volatility (rizika) portfolia. Tím, že se investoři pravidelně zaměřují na udržení určitého rozložení aktiv, mohou snížit riziko, že se jejich portfolio změní v náhodnou sbírku aktiv bez ohledu na jejich cíle a preference. Rebalancování také může pomoci využít příležitostí a vyvarovat se riziku, že budou držet příliš mnoho aktiv, která jsou v danou chvíli nadhodnocená, a naopak málo těch, která jsou podhodnocená. Dle Morningstar může pravidelné rebalancování snížit volatilitu až o 14 %.

Při rebalancování portfolia je však třeba si dát pozor na poplatky za transakce, které mohou ovlivnit celkový výnos z investice. Uvědomte si, že častým rebalancováním můžete zvýšit náklady portfolia (každá trasakce něco stojí) a tím si snížit celkový zisk. Proto je třeba vyvážit potřebu udržovat rozložení aktiv s tím, aby se minimalizovaly náklady na transakce.

Za nevýhodu by také někteří mohli považovat snížení výnosnosti portfolia. Při správném pravidelném rebalancování však je efekt snížení rizika daleko vyšší, než snížení výnosu viz následující graf. Zároveň pamatujte na to, že při investování jde primárně o řízení rizika a až poté je na řadě výnos.

Jak k rebalancování přistupujeme my ve Wizion

U nás máme jasně nastavená kritéria, kdy k rebalancování dochází:

1. Rebalancování provádíme minimálně 1 ročně, pokud nastane odchylka od stanovené strategické alokace alespoň o 5 %.
2. Rebalancování provádíme ihned, jakmile se změní poměr o více jak 15 %.
3. Před samotným rebalancováním situaci vždy konzultujeme s investorem v kontextu aktuální situace.

Zkrátka kombinujeme oba výše zmíněné přístupy. Proto, abychom minimalizovali poplatkovou náročnost, využíváme zejména nízkonákladových ETF.

> CHCI VYUŽÍVAT VÝHOD REBALANCOVÁNÍ

Sledujeme i další faktory v portfoliu, jako je například měnové rozložení nebo zastoupení jednotlivých firem v portfoliu. Riziko tak ještě více snižujeme právě tím, že náš investor nedrží většinu svého majetku v jedné měně, či nemá velké množství prostředků investovaných u jedné firmy.

Rebalancování u nás vnímáme jako jednu z hlavních činností při správě investic a určitě byste jej neměli podceňovat ani vy!

Autory článku
jsou zkušení investoři

Jsme Michal Zilvar a Radek Wildmann, majitelé společnosti Wizion Capital. Svým klientům spravujeme majetek v řádech milionů Kč.

Děláme skutečně nezávislé investiční poradenství. Nejsme placeni provizemi z uzavřených smluv, ale platí nás přímo klienti ze svých výdělků z investic.

Zaujalo vás toto téma?
Pojďmě se o něm pobavit

Zašlete nám kontakt a my se vám ozveme. Na schůzce probereme vše, co vás zajímá.
Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním vašich osobních údajů
Pro zobrazení kontaktního formuláře povolte prosím marketingové cookies.
Z důvodu zamezení nežádoucím zprávám používáme technologii Google reCaptcha.