Článek 8 min
29.5. 2023

Patří alternativa do portfolia?

Hledáte alternativní nástroje ke zhodnocení vašeho majetku? Investujete do kryptoměn či private equity? Skáčou na vás nabídky růsných FinTech společností a vy nevíte, zdali je dobrý nápad přes ně investovat? Nebo je vaší jedinou investicí vaše firma, kterou vnímáte jako jediný a nejbezpečnější nástroj pro uložení peněz? Pak je tento článek pro vás a doufáme, že vám pomůže se zorientovat v tom, co alternativní formy investování jsou, jaké jsou konkrétní příklady takových instrumentů a jakou roli by měly hrát právě ve vašem portfoliu.

Alternativní formy investic a jejich role v portfoliu

Co je to alternativní forma investic?

Alternativní formy investic mohou mít mnoho podob. Ne vždy by se však mělo jednat o investici, od které očekávám zhodnocení v řádech desítek procent a podstupuji tak závratně vysoké riziko, jak si možná někteří představují. Jak už název napovídá, jedná se zkrátka o takový investiční instrument, který se svou podstatou či fungováním liší od klasických nástrojů, jakými jsou například OPF či ETF zaměřená na standardní typy aktiv jako jsou akcie, dluhopisy, či nemovitosti.

Pokud má však investor složené portfolio například pouze z akcií či dluhopisů (např. portfolio 60/40), mohou pro něho být alternativou třeba nemovitosti. Tedy nemusí se vždy jednat o nějaký “exotický” instrument, někdo může za alternativu označit něco, co tvoří malou část v jeho portfoliu.

Pokud bychom se však zaměřili na široce diverzifikovaná portfolia, která se skládají z více typů aktiv, co bychom mohli za alternativní investiční instrument označit?

Příklady alternativních forem investic

Pojďme si popsat nejčastější zástupce z řad alternativních investičních instrumentů, se kterými se můžete jako investoři setkat.

Hedge-fondy / Fondy kvalifikovaných investorů

Hedge-fondy a jejich, u nás známější a dostupnější bratříček, Fondy kvalifikovaných investorů jsou většinou aktivně spravované fondy se specifickou strategií. Tyto fondy, narozdíl od těch retailových, jsou určeny pro větší investory, a proto do nich nemůže investovat každý (bývají omezeny minimální výší investice). Díky tomu mohou mít specifické strategie mnohdy daleko agresivnější. Často mívají podobu uzavřených fondů, tedy peníze v nich jsou, či mohou být po určitou dobu “uzamknuté”. Obecně jejich portfolio manažeři mají větší volnost v tom, co mohou s penězi investorů dělat.

U nás se často setkáváme v této kategorii s fondy, které investují do developmentu, startupů, nemovitostí. Jejich strategie však mohou být i velmi exotické, mohou dělat arbitrážové investice či spekulovat na pokles cen určitého aktiva (tzv. shortovat). Příkladem takového exotického fondu může být fond Michale Burryho, který v roce 2008 nakupoval defaultní swapy od amerických bank – jinými slovy, vydělával, když banky krachovaly.

Private equity fondy

Tyto fondy mohou být na první pohled podobné výše zmíněným. Jejich strategie je však specifická v tom, že investují do firem, které nejsou veřejně obchodované na burze a ke kterým se tak běžný investor přes běžná OPF a ETF nedostane. Výhodou těchto fondů může být podílnictví na zajímavé firmě, či “VIP” status. Nevýhodou však je, že tyto firmy nemusí procházet kontrolami burz a chybí tak velmi významný kontrolní element.

Zlato

Možná některé překvapí, že se v této kategorii objevuje i tento cenný kov. O zlatu jsme napsali celý solo článek v rámci rubriky Boříme finanční mýty, který si můžete přečíst zde. Zde tak pouze napíši, že se opravdu jedná o alternativu v portfoliu.

Kryptoměny

V poslední době stále populárnější alternativní forma investování, která dělí investory na 3 tábory. Dva jsou extrémistické, kdy jedni neinvestují do ničeho jiného a druzí kategoricky odmítají jakoukoli relevanci tohoto instrumentu jakožto investice. Třetí, za nás ten moudrý tábor, pak přistupuje ke kryptoměnám jako k alternativě.

Téma kryptoměn by si zasloužilo vlastní článek (a možná i někdy vznikne). Základem však stačí říct, že pokud danému tématu rozumíte a chcete si do portfolia přidat nějaký ten Bitcoin, může to dávat smysl. Na pozoru by se však investoři měli být ve chvíli, kdy se pouštějí do investic v tzv. Altcoinech, těžbě, stakingu, NFT tokenů apod…

Správa majetku / trading

Dalším exotickým nástrojem (po kryptoměnách) může být správa majetku, či burzovní trading. Správa majetku je v podstatě principiálně podobná věc jako je dluhopis. Dáte nějaký obnos peněz nějaké firmě, která s ním na pozadí například obchoduje s měnovými páry na forexových trzích a slibuje vám za to nějaký výnos. No a vy věříte, že slibu dostojí a nezkrachuje. Samozřejmě tím podobnost s dluhopisy končí.

Trading, tedy častý prodej a nákup daného instrumentu na burze a vydělávání spekulováním na jeho růst či pokles, pak buď provádí právě ta firma, které jste majetek svěřili, nebo jej provozujete sami. Obchodovat se dá dnes na burzách prakticky se vším. Od klasických akcií, měnových párů, přes futures kontrakty, až po poderiváty typu různých investičních certifikátů, opcí apod…

Investiční “FinTech” platformy

U nás v poslední době také velmi oblíbený nástroj mezi investory, FinTech investiční platformy. Jedná se o platformy, které vám umožňují například investovat do půjček či se podílet na developmentu nebo nákupu konkrétní nemovitosti. Případně se jedná o platformy, kde můžete kopírovat obchody vámi vybraných traderů na burze.

Povětšinou se zkrátka jedná o platformy, přes které můžete investovat i do standardních typů aktiv, avšak nestandardní cestou. Tato cesta může být levnější a snažší, avšak také méně regulovaná a tím pádem méně bezpečná.

Sběratelství

Možná to první, co mnohé z nás napadne, když se řekne alternativní forma uložení majetku. Obrazy, sochy, veteráni, kartičky, komiksy, známky, mince, víno, to vše spadá do této kategorie. Je toho samozřejmě mnohem více, ale idea je jasná.

Tato forma alternativní investice je velmi specifická pro konkrétního investora. Většinou se totiž úzce pojí s jeho osobními zájmy a koníčky.

Podnikání

Kategorie, která možná mnohé překvapí. Vlastní podníkání je vlastně forma alternativní investice. Je to něco, do čeho investujete čas a peníze a očekáváte, že se vám to vrátí i s pořádnými úroky. Zároveň se právě vaše podnikání zásadně liší od klasických investičních instrumentů, byť idea “vložím a očekávám v budoucnu více zpátky”, zůstává stejná.

I když, zejména u začínajících podnikatelů, tvoří tato složka většinu jejich majetku, tak postupem času bychom si měli uvědomovat, že být závislý pouze na jedné firmě, která tu za chvíli nemusí být, není ideální. Průběžně by se tak z podnikání měla stávat právě ona forma alternativní investice.

Možná bychom našli i další formy alternativních investic, ale jako ten výčet nejběžnějších, se kterými se můžete setkat, toto postačí. Jak už z popisu jednotlivých instrumentů vypovídá, jedná se často o velmi specifické nástroje. Volba, jaký instrument do portfolia použít a jestli vůbec nějaký použít, se tak odvíjí od konkrétního investora a jeho portfolia.

Jakou roli hraje v portfoliu?

Než se dostaneme k tomu, kdo by měl alternativní formu investic v portfoliu využívat, pojďme si říci, jakou tam hraje roli. Už jsme si řekli, že tato role nutně nemusí a vlastně by ani neměla být taková, že očekávám obrovské zhodnocení s podstupováním obrovského rizika. Jinými slovy, neměl bych vybírat tyto nástroje za účelem zvýšení zhodnocení mého portfolia.

Na začátku výčtu alternativních instrumentů jsem zmínil Hedge-fondy. Slovíčko hedge je důležité. Ukazuje totiž původní ideu nástroje, kterou bylo hedgovat (zajistit se) proti negativním scénářům. A to je přesně ta role, kterou by alternativa měla v portfoliu mít, tedy formu ochrannou. Proto je alternativní investicí to, co se řídí trochu jinými principy než kterými se řídí klasické investiční nástroje. Díky tomu může například v dobách ekonomických poklesů růst a snižovat pokles celkového portfolia.

Základním principem bezpečné správy majetku je jeho dostatečná diverzifikace. Aby však byla diverzifikace účinná, nestačí pouze vybírat nástroje, které se jinak jmenují a které jsou zdánlivě jiným typem aktiva. Je třeba majetek rozkládat do takových aktiv, která jsou vůči sobě co nejvíce záporně korelována. Tedy hezky česky, když jeden nástroj klesá na hodnotě, druhý roste. Pro tento účel jsou alternativní investiční instrumenty skvělý nástroj.

Měl by mít alternativní investici v portfoliu každý?

Vzhledem k tomu, jakou roli alternativní formy investic v portfoliu hrají, není na místě otázka jestli, ale v jaké míře. Tedy nějakou formu alternativy by měl mít ve svém portfoliu každý (a většinou již má, ani o tom neví – viz sběratelství, podnikání). Velikost celkové alternativní složky by však ani u těch nejagresivnějších portfolií neměla dlouhodobě přesáhnout 20 %, u běžných investorů se pak bavíme o 5 – 15 %. Zároveň bychom ani v této kategorii neměli sázet na jeden instrument. I z pohledu toho, že se alternativní investiční instrumenty mezi sebou tolik liší, dává smysl je v rámci oněch 5 – 15 % kombinovat.

Zároveň je také důležité, aby měl investor k danému typu instrumentu nějaký vztah, či mu dokonce rozuměl. Asi uznáte sami, že koupě obrazu nedává úplně smysl, i kdyby to byl sebelepší “kauf”, když jen při pomyšlení na slovo galerie zíváte nudou.

Jak nepřistupovat k alternativám

Neinvestovat do ničeho, k čemu nemám vztah, nerozumím tomu a hlavní důvod, proč to zvažuji zahrnout do svého portfolia je vidina rychlého či nadstandardního výnosu. Působí to možná již jako klišé, neboť by se takto nemělo přistupovat k výběru žádného investičního instrumentu z žádné kategorie, avšak u alternativ to platí dvojnásob. U těchto nástrojů totiž více než u jiných máme jako investoři tendenci k emočnímu chování. Svou podstatou na nás totiž mnohé nástroje z této kategorie emočně působí více než bezejmenné papírky v podobě podílových listů, které říkají, že vlastním kus cihly ve stovce velkých společností světa.

Jak k alternativám přistupuje Wizion

My ve Wizionu se o alternativních formách investic s klienty bavíme a vysvětlujeme jim, jakou roli tam hrají a v jaké míře a podobě dává smysl zahrnout je právě do jejich portfolia. Pomáháme klientům daný nástroj kvalitně zanalyzovat a vybrat. Zároveň hlídáme, aby velikost zastoupení nepřerostla nad únosnou mez a z alternativy, coby nástroje pro zvýšení ochrany portfolia se nestal nástroj, který bude majetek ohrožovat.

> CHCI SPRÁVNĚ ZAHRNOUT ALTERNATIVU DO SVÉHO PORTFOLIA!

Alternativní formy investic do portfolia patří. Platí u nich však více než u standardních nástrojů rčení: “Dobrý sluha, špatný pán!”

Autory článku
jsou zkušení investoři

Jsme Michal Zilvar a Radek Wildmann, majitelé společnosti Wizion Capital. Svým klientům spravujeme majetek v řádech milionů Kč.

Děláme skutečně nezávislé investiční poradenství. Nejsme placeni provizemi z uzavřených smluv, ale platí nás přímo klienti ze svých výdělků z investic.

Zaujalo vás toto téma?
Pojďmě se o něm pobavit

Zašlete nám kontakt a my se vám ozveme. Na schůzce probereme vše, co vás zajímá.
Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním vašich osobních údajů
Pro zobrazení kontaktního formuláře povolte prosím marketingové cookies.
Z důvodu zamezení nežádoucím zprávám používáme technologii Google reCaptcha.