Článek 5 min
19.1. 2024

Dlouhodobý investiční produkt (DIP)

Nová éra v důchodovém spoření

Od 1. ledna 2024 se s novou legislativou v České republice otevírá unikátní příležitost pro občany v oblasti důchodového spoření – Dlouhodobý investiční produkt (DIP). Tento krok je odpovědí na potřebu moderních a flexibilních finančních nástrojů, které by doplňovaly existující penzijní systémy.

Aktuálně na nás investory média chrlí obraz, že je třeba DIP mít v každé rodině. Byť i my si myslíme, že jde o zajímavý nástroj a je dobré jej v portfoliu využít, určitě nemusí být pro každého. Budou existovat i případy, zejména u lidí, kteří mají do 10 let před důchodem, kdy bude dokonce stále dávat větší smysl zůstat v současných produktech tzv. III. pilíře (tedy DPS). Zároveň není kam chvátat. Ne všechny společnosti svůj Dlouhodobý investiční produkt spustily a díky flexibilním možnostem nastavení portfolia i poplatků mezi nimi budou značné rozdíly. Moudrý investor si tak počká na ty nejvýhodnější.

Podstata a cíl DIP

Dlouhodobý investiční produkt představuje alternativní investiční produkt pro zabezpečení na stáří. Jeho hlavním cílem je poskytnout investorům větší kontrolu nad jejich penzijními úsporami s možností využití různých investičních nástrojů, jako jsou akcie, dluhopisy a ETF, a zároveň využívat daňových výhod.

Kvalifikace pro zřízení DIP

Dlouhodobý investiční produkt je dostupný pro každou osobu starší 18 let, která má status daňového rezidenta v České republice. Tento široký záběr umožňuje přístup široké veřejnosti.

Poskytovatelé

Poskytování DIP je regulováno Českou národní bankou a mohou jej nabízet různé finanční instituce, včetně bank, investičních společností, obchodníků s cennými papíry a dalších licencovaných subjektů.
Aktuální poskytovatelé dle rejstříku ČNB:

Investiční portfolio v rámci DIP

Dlouhodobý investiční produkt nabízí široký rozsah investičních možností v regulovaných finančních trzích, včetně akcií, dluhopisů, podílových fondů a ETF. Tato diverzifikace poskytuje investiční flexibilitu, která může vést k vyššímu potenciálnímu výnosu ve srovnání s tradičními penzijními produkty.

Nejde však pouze o flexibilnější výběr investičních nástrojů, ale i o volnost v rámci nastavení poplatkové struktury. Tedy DIP má potenciál být řádově levnější, než aktuální penzijní produkty. Zde se však může jednat o dvousečnou zbraň. Tuto volnost mohou využít i někteří obchodníci k nekalým praktikám, kdy budou nabízet tento produkt s neúměrně vysokými poplatky.

Srovnání DIP s tradičními penzijními produkty

Dlouhodobý investiční produkt se výrazně liší od tradičních penzijních plánů ve své flexibilitě výběru investičních nástrojů. Umožňuje investorům přímý výběr konkrétních akcií a dalších cenných papírů, zatímco tradiční penzijní plány jsou omezeny na předem definované fondy. Zároveň penzijní produkty tvoří v ČR jakýsi oligopol a využívají zpravidla maximálních možných poplatků daných státem.

Možnost porovnání vašeho DPS a DIP zdarma

Ze začátku roku je možné si u nás (i jako neklient) nechat zdarma porovnat výhodnost DIP právě pro vás.

> MÁM ZÁJEM O NEZÁVAZNÉ POROVNÁNÍ MÉHO PENZIJKA S DIP

Rozdělení penzijních fondů v Česku

Český penzijní systém obsahuje dva hlavní typy fondů: transformované a účastnické. Transformované fondy nabízejí investiční prostředí s garantovaným nezáporným zhodnocením, zatímco účastnické fondy poskytují širší investiční možnosti s vyšším potenciálním zhodnocením i rizikem.

Dnes je v 99 % případů výhodnější přejít do nového DPS (účastnických fondů) a zároveň již staré transformované fondy (PP) založit nelze. Budeme se tedy věnovat porovnání s dnes běžnějším Doplňkovým penzijním spořením.

Doplňkové penzijní spoření (DPS)

  • Málo flexibilní nastavení investiční strategie. Výběr možný pouze z předdefinovaných strategií
  • Využívání maximálních možných poplatků. Zpravidla 1,5 % ročně z objemu a 15 % ze zisku
  • Možnost mít pouze jedno DPS

Dlouhodobý investiční produkt (DIP)

  • Možnost výběru specifických nástrojů. Lepší zasazení do celkové struktury majetku
  • Individuální nastavení dle obchodníka a portfolia. Zpravidla méně než 1 % ročně z objemu a méně než 10 % ze zisku
  • Možnost pouze daňového odečtu (ze základu daně) až
    48 000 Kč/r
  • Možnost mít více účtů

Daňové aspekty a zvýhodnění

Daňové výhody DIP jsou významným lákadlem pro investory. Možnost odečítat vklady až do výše 48 tisíc korun ročně ze základu daně je atraktivní. Platí pak stejné podmínky, jako u stávajících produktů, tedy daňové zvýhodnění platí, pokud jsou prostředky investovány na dobu deseti let a nejsou vybrány před dosažením věku 60 let.

Podpora od zaměstnavatele a státu

Zatímco stát neposkytuje přímé příspěvky do DIP, zaměstnavatelé mohou přispívat libovolnou částkou, což je finančně výhodné jak pro zaměstnavatele (ti si mohou odečíst za jednoho zaměstnance ze základu daně až 50 000 Kč/r), tak pro zaměstnance.

Předčasný výběr

Možnost předčasného výběru z DIP je, ale je spojena s finančními důsledky, zejména se ztrátou daňových výhod a nutností vrátit daňovou podporu za posledních deset let.

Volnost ve výběru prostředků po splnění podmínek

Po dosažení věku 60 let a splnění desetileté lhůty je možné prostředky z DIP vybírat bez omezení, což představuje významnou flexibilitu pro investory.

Možnosti vícenásobných DIP účtů

Investoři mají možnost zřídit si více DIP účtů a kombinovat je s jinými důchodovými spořícími produkty. To umožňuje lepší diverzifikaci a optimalizaci daňových úlev.

Pravděpodobně se tak bude vyplácet rozdělit měsíční úložku a založit DIPů více a tím si snížit negativní dopady případných předčasných výběrů. Pokud totiž vybereme prostředky z jednoho DIP účtu, budeme dodaňovat pouze ten a na ostatních tak budeme moci “beztrestně” pokračovat.

Převod existujících investičních portfolií do DIP

Existující investiční portfolia lze převést do režimu DIP, což umožňuje využít daňové výhody pro již zavedené investice. Do jaké míry však bude tato možnost využívána v praxi je otázkou. Z převodu stávajícího investičního portfolia na DIP totiž nepřináší žádný benefit, pouze peníze “uzamyká”. Pravděpodobně tak bude dávat smysl založit nové portfolio v režimu DIP.

Možnost převodu prostředků z DPS na DIP bohužel není. Možná proto, že by pak ve stávajících penzijních programech, kvůli jejich neflexibilitě a vysokým nákladům, chtěl zůstat jen málokdo.

Jak DIP vnímáme my ve Wizion Capital

U nás si myslíme, že DIP je konečně tím nástrojem, který přináší správnou míru flexibility k tomu, aby mohl být pravidelně zařazován jako součást běžného portfolia. V konečném důsledku se jedná pouze o podsekci portfolia, která je označena s přívlastkem DIP a je tak možné z ní uplatňovat daňové úlevy.

Chcete mít více času na svou práci, koníčky a rodinu? Svěřte správu svého majetku profesionálům a buďte v klidu. Svěřte investice nám.

> CHCI VYUŽÍT SLUŽEB WIZION CAPITAL

Jeho konkrétní nastavení pak záleží na portfoliu konkrétního investora. Pravděpodobně se u většiny bude skládat z akcií a bude se využívat zejména na pravidelné vklady. Určitě by však v rámci režimu DIP neměl mít investor nastavené celé portfolio, vždy by to měla být pouze jeho část (z důvodu flexibility výběrů). Stejně tak by i pravidelná investice měla směřovat primárně do neDIP portfolia a pouze doplněk do DIP.

Autory článku
jsou zkušení investoři

Jsme Michal Zilvar a Radek Wildmann, majitelé společnosti Wizion Capital. Svým klientům spravujeme majetek v řádech milionů Kč.

Děláme skutečně nezávislé investiční poradenství. Nejsme placeni provizemi z uzavřených smluv, ale platí nás přímo klienti ze svých výdělků z investic.

Zaujalo vás toto téma?
Pojďmě se o něm pobavit

Zašlete nám kontakt a my se vám ozveme. Na schůzce probereme vše, co vás zajímá.
Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním vašich osobních údajů
Pro zobrazení kontaktního formuláře povolte prosím marketingové cookies.
Z důvodu zamezení nežádoucím zprávám používáme technologii Google reCaptcha.