Wizion Capital

p.a.

Zkratka vychází z latinského "per annum" a označuje úrok za jeden kalendářní rok. Úroková sazba však není vždy směrodatná samostatně. U složeného úročení je vhodné znát například i úrokové období. To označuje časový horizont, po kterém vám je v případě spoření připisováno zhodnocení a v případě úvěru zaúčtovány úroky a splátka. Pokud je tedy úrok 8 % p.a., znamená to, že v případě investice dostanu za 1 rok 8 % výnos, v případě úvěru pak 8 % za rok z půjčené částky zaplatím.