Wizion Capital

Stavební spoření

Stavební spoření je vkladovým produktem peněžního trhu a kombinuje výhody a nevýhody spořících účtů a termínovaných vkladů. Primárně se jednalo o spoření za účelem výstavby, koupě nebo rekonstrukci nemovitosti v kombinaci s překlenovacím úvěrem, každopádně lze stavební spoření využívat jen jako spořící produkt. Stavební spoření charakterizuje pravidelné měsíčním spořením po dobu zákonného období (aktuálně 6 let). Po splnění podmínek lze požádat o účelový úvěr na řešení bytové potřeby.

Hlavní výhodou proti spořícím účtům je státní podpora, která se určuje dle výše vkladů. Právě tato státní podpora je nyní v médiích často diskutované téma, protože bude pravděpodobně snížena či zrušena. Nastavená úroková sazba i cílová částka je závazná a po dobu zákonné lhůty neměnná. Avšak státní příspěvěk poskytuje ministerstvo financí a mohou ho kdykoliv změnit.

Historická výše státní podpory

Právě státní podpora je jediná věc, která dává stavebnímu spoření smysl. Základní úrokové sazby jsou srovnatelné nebo dokonce mnohem nižší než na spořících účtech a termínovaných vkladech. Po započtení státní podpory se však dostaneme na mnohem zajímavější čísla. Je zřejmé, že dojde-li k razantnímu snížení nebo zrušení státní podpory, bude stavební spoření zcela postrádat smysl a stane se ke spoření naprosto nepoužitelným.

Otázkou zůstává, zda budou chtít stavební spořitelny tento druh produktu zachránit. Pokud ano, budou muset spořitelny dorovnat alespoň úrokové sazby spořících účtů. Je třeba myslet na to, že se jedná o poměrně dlouhodobý produkt s vázací lhůtou 6 let. Výhodou je variabilita vkladů, ale jinak je likvidita stavebních spoření otřesná. Výběr je možné provést i dříve, standardně za smluvní pokutu a vrácení všech obdržených státních příspěvků.