Wizion Capital

Reverzní REPO operace

Hlavní úskalí REPO operací je, že probíhají pouze mezi centrální a komerčními bankami. Cenné papíry tohoto druhu nemohou mít jiného vlastníka. Nicméně proto existuje název reverzní repo operace, která umožňuje pomyslnou změnu vlastnictví repo operace vyznačením přímo na cenném papíru. Jedná se o domluvu s bankou, která nákup repo operací zprostředkuje a zaeviduje ke konkrétnímu investorovi. Pochopitelně si vezme určitou marži, ale i tak se dostáváme na velmi zajímavá zhodnocení. Přes banku vkládáme peníze do centrální banky za vyhlašovaný úrok, to je solidní míra bezpečí.

Aby byl investor schopen navázat spolupráci s bankou, která na tom chce také vydělat, je nutné disponovat dostatečným kapitálem. Běžně se setkáváme s tím, že o spolupráci lze jednat s minimálním kapitálem přibližně 100 mil. Kč. Případně je vhodné zvolit investici do fondů peněžního trhu.