Wizion Capital

REPO operace

Na rozdíl od státních pokladničních poukázek repo operace probíhají mezi centrální bankou a běžnými komerčními bankami. Je to nástroj měnové politiky, který centrální bance umožňuje stahovat kapitál z trhu prodejem certifikátů, nebo uvolňovat kapitál nákupem těchto certifikátů. Nejčastěji se jedná o dvoutýdenní investiční certifikáty (2T repo), kdy Česká národní banka nabídne bankám k nákupu cenný papír, který je splatný za dva týdny. Smluveným úrokem je 2T repo sazba, která je jednou ze základních úrokových sazeb měnové politiky a je veřejně známá. Banka vkládá peníze do centrální banky s dokonalou jistotou.