Wizion Capital

Benchmark

Benchmark je referenční hodnota, se kterou porovnáváme jiný proces nebo produkt. Používá se pro porovnání přidané hodnoty, výkonu a ke spoustě jiným ukazatelům. Ve světe investic tedy nejčastěji porovnáváme dva fondy. Většina aktivně řízených podílových fondů využívá jako benchmark trh, respektive index. V případě akciového fondu může být jako benchmark zvolen například trhem řízený index S&P 500 a jejich výkonnost, průběh a vývoj je porovnáván v každé výroční zprávě.