Wizion Capital

Podílový list

Podílový list říká, kolik procent vlastnictví podílového fondu nám náleží. Jinými slovy, když investujeme napřímo do firmy, nakupujeme buďto akcii, nebo dluhopis. Když investujeme do podílového fondu (který až poté kupuje konkrétní cenné papíry), nakupujeme podílové listy. Až dle nich se určuje, čeho přesně jsme vlastníky, a to dle konkrétních investic, které fond má.