Wizion Capital

Devizové rezervy

Devizové rezervy představují nakoupené zahraniční měny centrální bankou. V praxi se jedná o běžně používaný nástroj, kterým lze regulovat variabilní kurz domácí měny vůči zahraničním měnám, tzn. měnu, která není fixně navázaná na hodnotu zahraniční měny. Mezi české devizové rezervy se řadí zejména americký dolar (USD) a euro (EUR).

Je-li cílem domácí měnu posílit, zahraniční měny se prodávají - devizové rezervy se snižují. Tím centrální banka snižuje množství domácí měny v zahraničí a tlačí na posílení poptávky. Rezervy však nejsou neomezené a případné vyčerpání devizových rezerv může mít katastrofický dopad na sílu české koruny. Samotné uvolňování rezerv uměle posiluje kupní sílu měny.

V běžném hospodářském cyklu by měla centrální banka vytvářet a držet zásoby devizových rezerv, čímž nepatrně snižuje kupní sílu domácí měny, ale dostává větší prostor k případné potřebě kurz ovlivnit.