Wizion Capital

Hospodářský cyklus

Hospodářský cyklus označuje dlouhodobě se opakující trend ekonomiky. V rámci vývoje ekonomiky se neustále střídá ekonomický růst a ekonomický úpadek, nebo-li krize. Tyto výkyvy vývoje popisuje řada ekonomických ukazatelů. Pravidelně se střídající období růstu a poklesu se nazývá hospodářským cyklem.