Wizion Capital

Vládní transfery

Mezi vládní transfery se řadí platy státních zaměstnanců, výplaty státních dotací, dávky sociálního pojištění a výplaty starobních důchodů. Jedná se o platby státu subjektům, od nichž zpět nedostává žádnou protihodnotu. Původem peněžních prostředků na vládní transfery jsou daně.