Wizion Capital

Valorizace

Valorizace slouží k zvyšování hodnoty nebo ceny a má za úkol kompenzovat sníženou kupní sílu měny (např. vlivem inflace). Nejčastěji se s valorizací setkáváme u sociálních dávek a výplaty státních důchodů.

Valorizaci provádí veřejné orgány, zejména vláda. Je čistě nahodilá a nepravidelná v závislosti na aktuálním ekonomickém dění.