Wizion Capital

Spotřební koš

Spotřební koš slouží pro výpočet inflace. Zahrnuje potravinářské zboží, alkoholické nápoje, tabáky, odívání a obuv, náklady na bydlení a energie, zařízení domácnosti a vybavení bytu, léčiva a zdraví obecně, dopravu, pošty a telekomunikace, rekreaci a kulturu, vzdělávání, stravování, ubytování, ostatní zboží a služby. Každá z těchto kategorií dále zahrnuje jednotlivými položky, jejichž váha se udává v promile ().

Spotřební koš je obecný na základě statistiky o spotřebě jednotlivých položek v tuzemsku. To však zároveň znamená, že každý může mít jiný spotřební koš. Inflace tedy dopadá na každého zcela odlišně.

Spotřební koš od ledna 2022

Spotřební koš od ledna 2022