Wizion Capital

Nabídková cena

Nabídkovou cenu si dovolíme rozlišit na dvě dle jejich způsobu použití. Co se týče finančního a realitního trhu, tak nabídková cena představuje počáteční peněžní obnos, za který je nemovitost, produkt nebo služba veřejně nabídnuta k prodeji. Konkrétně u nemovitostí bývají nabídkové ceny vyšší, prodá-li se nemovitost za nižší kupní cenu. To znamená že nabídková cena mohla být přestřelená a tržní cena byla nižší. Naopak může nastat opačný scénář, kdy se vydá nabídka a potenciální zákazníci ještě navíc přihazují. Nabídková cena byla příliš nízká.

Nicméně v případě veřejných zakázek a jiných oborech je nabídková cena něco zcela odlišného. Představuje dosavadní nejvyšší peněžní obnos, který je dodavatel či potenciální kupující ochoten zaplatit za danou službu nebo produkt. Ve výběrovém řízení pak vyhrává běžně nejnižší nabídková cena, resp. vylosoval se dodavatel s nejnižší cenou. Jedná se o nabídnuté plnění výměnou za daný statek.