Wizion Capital

ECB

ECB označuje Evropskou centrální banku. Tak jako jiné centrální banky řeší v eurozóně měnovou politiku a stabilitu eura. Ačkoliv má Česká republika vlastní měnu a Českou národní banku, ECB má do jisté míry možnost regulovat i zdejší prostředí. Evropský parlament se snaží dohlížet i na ty bankovní systémy, které doposud nepřijaly euro jako domácí měnu.