Článek 6 min
18.8. 2023

Nová zelená úsporám

Je nová zelená úsporám skutečně dotace pro každého? Na co se vztahuje a kdo o ni může žádat? Musíme dělat vždy zateplení starého domu nebo to jde i jinak? Provedli jsme důkladnou analýzu všech podmínek dotace a přinášíme vám shrnutí toho nejdůležitějšího.

Nová zelený úsporám - obrázek znázorňuje rekonstrukci domu.

V posledních měsících se takřka roztrhl pytel s nejrůznějšími dotačními programy, které jsou určeny pro širokou veřejnost. Jsme si vědomi toho, že dotační programy mohou způsobovat nerovnosti na trzích a narušovat tak integritu přirozené tržní konkurence. A i přes to, že se zpravidla jedná o neefektivní rozdělování peněz, nemůžeme je jen tak přehlížet. Našim úkolem je chránit a množit majetek našim zákazníkům, a proto je naší povinností o tomto zajímavém programu informovat, případně pomoci s využitím dotace. Pokud máte možnost na dotaci dosáhnout, mělo by se jí zkusit využít. Pokud to neuděláte vy, udělá to někdo jiný. Přinášíme výběr toho nejdůležitějšího v rámci Nová zelená k úsporám.

Rodinné domy Oprav dům po babičce

Dne 1. září se začínají přijímat žádosti v rámci dotačního programu Oprav dům po babičce sponzorované Ministerstvem životního prostředí. Program se zaměřuje na renovace starších rodinných domů, zejména na zateplení a jiné snížení energetické náročnosti. Žadatel může peníze čerpat zálohově předem, což velmi usnadní způsob financování rekonstrukce. U většiny dotačních programů se totiž využívá vlastních peněz a až při splnění všech podmínek je investice vrácena z dotace. Zde je to právě naopak, tedy ideální řešení pro širokou veřejnost.

Má smysl se dotací zabývat?

Abychom vám zjednodušili čtení, tak hned na začátku osekáme skupinu lidí, kteří mohou mít na dotaci nárok.

Pokud jsme se trefili právě do vašeho případu a nejste si jist podmínkami, rádi nabídneme bezplatnou konzultaci. Tomuto dotačnímu programu jsme věnovali mnoho času, abychom s ní mohli našim stávajícím klientům poradit.

Pro koho nová zelená úsporám je?

Je určena výhradně pro ekonomicky aktivní fyzické osoby vlastnící rodinný dům či rekreační objekt sloužící k trvalému bydlení. Ekonomicky aktivním se rozumí stabilní příjem ze zaměstnání nebo podnikání, ale nárok mají i studenti s přivýdělkem, rodiče na mateřské dovolené a pracující důchodci.

Zkrátka vyškrtnuty jsou jakékoliv společnosti (právnické osoby), které by dotačního programu mohly využít v rámci svého podnikání. Dotační program nová zelená úsporám skutečně cílí pro rekonstrukci domů k vlastnímu bydlení.

Na jakou nemovitost lze dotaci získat?

Podmínkou je rodinný dům či rekreační objekt sloužící k trvalému bydlení. Následnou podmínkou dotace je umístění trvalého bydliště do tohoto objektu na minimálně 10 let. Z toho plyne, že stavba nutně nemusí disponovat číslem popisným. Dle zákona lze trvalé bydliště umístit i do objektu s číslem evidenčním. Pokud stavba bude splňovat sociální zařízení a samosprávní celek umožní umístění trvalého bydliště, je možné dotaci nová zelená úsporám čerpat i na chaty a chalupy.

Nová zelená úsporám - rodinné domy. Obrázek znázorňuje projektovou dokumentaci, konkrétně půdorysy.

Jak vysokou dotaci lze získat?

Maximální výše poskytnuté dotace je 1 milion korun a zároveň maximálně 50 % skutečně vynaložených výdajů. Jedná se o velmi solidní příspěvek, který snižuje náklady záměru na polovinu. Abyste využili celou maximální výši, musíte předložit rozpočet rekonstrukce ve výši alespoň 2 mil. Kč. Některé položky jsou limitovány minimální a maximální výší, jiné dle plochy. Může se stát, že při neefektivním naplánování dotace bude vaše spoluúčast vyšší.

Zároveň vzhledem k tomu, že je Oprav dům po babičce v rámci Nová zelená úsporám dotačním programem pouze pro fyzické osoby, jsou všechny limity myšleny vč. daně z přidané hodnoty (DPH). Strop 1 mil. Kč je svým způsobem jasný, nicméně u jednotlivých dílčích položek mohou být částky poměrně matoucí. Stavební firmy ukazují ceny bez DPH.

Na co lze dotaci využít?

Primární podmínkou je využití prostředků na zhotovení zateplení na původním domě, případně demolice a postavení nového domu splňující technické parametry energetické náročnosti budovy. Příspěvek na zateplení se pohybuje ve výši 1 300 až 4 900 Kč/m2 zateplované plochy.

Jako doplněk k zateplení lze žádat o dotaci na následující položky, nikoliv však samostatně.

Kotel na biomasu80 000 až 100 000 Kč
Kamna na biomasu45 000 Kč
Tepelné čerpadlo60 000 až 140 000 Kč
Napojení na dálkovou teplárnu40 000 Kč
Solární ohřev vody45 000 až 60 000 Kč
Tepelné čerpadlo pro ohřev vody45 000 Kč
Fotovoltaické systémyaž 200 000 Kč
Řízené větrání s rekuperací105 000 Kč
Využití tepla z odpadní vodyaž 50 000 Kč
Zelená střecha800 až 1 000 Kč/m2
Akumulace a využití dešťové vody27 000 až 105 000 Kč
Dobíjecí stanice pro elektromobily15 000 Kč

Další dotační bonusy

Nová zelená úsporám umožňuje čerpání i dalších bonusů společně s prováděnou rekonstrukcí. Je možné žádat například o bonus ve výši 50 000 Kč na každé nezletilé dítě žadatelů, případně 25 000 Kč za dítě ve střídavé péči. Žadatelé s bydlištěm v Karlovarském, Moravskoslezském nebo Ústeckém kraji navíc získávají bonus ve výši 10 % z čerpané dotace. Na stejný bonus mají nárok i vybrané obce (Vymezené obce s podporou státu). Další bonusy se načítají za různé kombinace položek snižující energetickou náročnost budovy a za dosažené energetické skóre.

Není moc času na rozmyšlenou!

Díky příznivějším cenám stavebního materiálu je o dotaci velký zájem. Vyhrazených finančních prostředků je v tomto programu mnoho, avšak největším rizikem jsou vytížené stavební firmy. Z toho důvodu není dobré vyčkávat na poslední chvíli. Žádosti budou přijímány již od 1. září.

Zvýhodněné financování

Zároveň bude možné v rámci tohoto programu žádat o zvýhodněnou půjčku, jejíž podmínky by měli být ještě výhodnější proti běžným hypotečním úvěrům nebo jiným spotřebitelským úvěrům. Očekáváme úrokovou sazbu v rozmezí 3 % až 4 %, která bude programem taktéž dotována. Samotné půjčky poskytnou stavební spořitelny a bude nutné ručit nemovitostí. Jedná se tedy o zvýhodněnou formu hypoúvěrů (hypotečních úvěrů), které stavební spořitelny běžně poskytují bez zvýhodněných podmínek. Přesné parametry budou známy později a o zvýhodněnou půjčku bude možné žádat až v roce 2024.

Bytové domy

Taktéž se k 1. září začínají přijímat žádosti o dotace v programu bytové domy, které jsou ve vlastnictví společenství vlastníků, bytových družstev, veřejné správy a obcí. Jejich cílem je také snížení energetické náročnosti v podobě zateplení, změny topného systému, využití dešťové a odpadní vody, fotovoltaika a mnoho jiného. Na rozdíl od rodinných domů zde nová zelená k úsporám nevyžaduje zhotovení zateplení jako nutnou podmínku pro získání dotace na jednotlivé položky. Výše dotace je pak rozpočítána dle počtu bytových jednotek.

Nová zelená úsporám - bytové domy. Obrázek znázorňuje moderní zateplený bytový dům.

Z našeho pohledu je samozřejmě nejzajímavější zateplení, které se vztahuje jak na obvodové opláštění, tak i na střechu. Nicméně pokud je tvůj bytový dům již zateplen, tak není důvod smutnět. Například ona změna topného systému může být velmi zajímavá. Vztahuje se totiž i na výměnu elektrických přímotopů za centrální tepelné čerpadlo, a to včetně vybudování oběhu teplé vody.

Ostatní způsoby vytápění mají o něco volnější opasky a je možné zvolit např. centrální kotel na biomasu atp. Nicméně i tak spousta menších bytových domů vytápí přímotopy a přesně pro ně může být tepelné čerpadlo vykoupením.

Proč Wizion Capital píše o dotacích?

Jak jsme psali na začátku článku – nejsme zastánci bláznivého vydávání velkého množství dotací. Nicméně pokud peníze z dotace nezískáte vy, dostane je někdo jiný. A také to může být někdo, kdo dotační program nevyužije pro bydlení vlastní nebo pro své blízké.

> CHCI SE PORADIT O MOŽNOSTECH DOTACE

Budeme mnohem radši, když se peníze z dotačního programu nová zelená úsporám dostanou skutečně k těm, kteří je potřebují a řádně využijí pro vlastní bydlení. Proto se na nás neváhejte obrátit a pusťte se s chutí do toho.

Autory článku
jsou zkušení investoři

Jsme Michal Zilvar a Radek Wildmann, majitelé společnosti Wizion Capital. Svým klientům spravujeme majetek v řádech milionů Kč.

Děláme skutečně nezávislé investiční poradenství. Nejsme placeni provizemi z uzavřených smluv, ale platí nás přímo klienti ze svých výdělků z investic.

Zaujalo vás toto téma?
Pojďmě se o něm pobavit

Zašlete nám kontakt a my se vám ozveme. Na schůzce probereme vše, co vás zajímá.
Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním vašich osobních údajů
Pro zobrazení kontaktního formuláře povolte prosím marketingové cookies.
Z důvodu zamezení nežádoucím zprávám používáme technologii Google reCaptcha.