Článek 6 min
28.11. 2023

Kvartální reporty pro naše klienty

V tomto článku vám přiblížíme, jak vypadají kvartální, potažmo výroční reporty, které našim zákazníkům pravidelně zasíláme. Dozvíte se také, co vše v nich investoři naleznou a proč jsou pro ně tyto informace důležité. A ano, pokud vám na úvodním obrázku něco nesedí, máte pravdu. Byl vygenerován umělou inteligencí a texty i čísla jí stále moc dobře nejdou. Buďte však klidní, reporty pro klienty stále píšeme my.

Wizion reporty o vývoji majetku a cílů

Reporty jsou pro správnou komunikaci s našimi klienty neoddělitelná součást. Podle toho, jaký typ spolupráce u nás klient má, tak častou frekvenci reportingu dostává:

Jak report vypadá a co je jeho cílem?

Smyslem reportingu je ukazovat vývoj, vysvětlovat jej a tím zejména uklidňovat naše investory. Naši klienti mají majetek často rozhozen do mnoha stran (typů aktiv, účtů atd…) a majetek v průběhu let různě mění (vybírají jiné instrumenty, rebalancují atd…). Při pohledu na dílčí vývoje aktuálně používaných investičních aktiv investor dostává pouze omezený a zkreslený pohled na to, jak se jeho aktivům daří a zda-li jde tím správným směrem k dosažení svých cílů.

V našich reportech klienti vidí nejen aktuální vývoje jejich instrumentů, ale i pohled z dálky na vývoj jejich majetku za celou dobu spolupráce, jeho rozložení i projekci do budoucna. Dostávají tak celistvý pohled na jejich majetek v kontextu jejich cílů.

Report má podobu několika stránkového PDF souboru zasílaného investorovi dle sjednané frekvence. V rámci roku 2024 se pak pro naše klienty připravuje i Wizion online zóna, kde uvidí reporting elektronicky.

Úvodní strana

Na úvodní straně dostává investor přehled splněných cílů a těch, které na své splnění ještě čekají. Vždy tak ví, za čím aktuálně jdeme a v případě turbulentního životního období pak zde může najít pomyslnou kotvu a znovu si ujasnit, co je pro něj důležité. Zároveň může investor okamžitě reagovat v případě, že by si přál nějakou změnu. Zkrátka má stále na očích svoji životní investorskou mapu.

Na úvodní straně pak dále vysvětlujeme vývoj investorových aktiv v kontextu globálního ekonomického dění. Shrnujeme, co nejpodstatnějšího se za poslední dané období událo, proč a jaký to mělo dopad právě na jeho investice a jak si myslíme, že by měl reagovat.

Historický vývoj majetku

V rámci čísel pak začínáme pohledem na celkovou historií, tedy jak se vyvýjí majetek investora za celou historii naší spolupráce. Sekce je rozdělena do několika částí, tak aby investor viděl nejenom celkový historický vývoj, ale i historický vývoj jednotlivých částí (nemovitosti – neinvestiční/investiční, finanční investice). Níže je náhled na sekci. Případně si můžete stáhnout vzorový report na konci tohoto článku.

Výše zobrazený výstřižek pak pochází z reálného reportu našeho klienta. Který s námi začal spolupracovat v roce 2021.

Investor dále vidí vývoj jeho majetku v kontextu vývoje jeho dluhů. Tomuto říkáme Celkový čistý majetek. Tento údaj je důležitý zejména pro hlídání přeúvěrovanosti. Investor si na základě něho může hlídat, zda-li jeho dluhy převyšují jeho investiční majetek, případně zda-li je tomu naopak a on může v klidu spát.

Aktuální vývoj portfolia

Pohled na aktuální vývoj jednotlivých typů aktiv, účtů a instrumentů pak v rámci reportu rozdělujeme opět na finanční investiční majetek a nemovitosti (tedy ten fyzický). Na aktuálním vývoji pak klientovi ukazujeme, jak se jednotlivé sekce portfolia mohou doplňovat. Je totiž možné, že se některým sekcím portfolia aktuálně nedaří avšak i tak hrají důležitou roli při řízení rizika portfolia v dlouhodobém horizontu. Pokud bychom neměli takto komplexní pohled, mohli bychom nabýt dojmu, že máme daný instrument prodat.

Zároveň se zde investor dočte o tom, jaké rozložení jeho aktuální portfolio má. To je důležité zejména k tomu, abychom portfolio správně rebalancovali a tím opět správně řídili riziko a výnos investic vzhledem k finančnímu plánu a v něm definovaných cílů.

Finanční investiční majetek

Zde klient vidí své jednotlivé účty a investiční instrumenty v rámci finančního investičního majetku. Jejich vývoj od začátku zařazení do portfolia a o jaký typ aktiva se jedná.

Nemovitosti

Zde klient vidí svůj aktuální fyzický majetek (nemovitosti). Jejich vývoj od začátku zařazení do portfolia a o jaký typ nemovitosti se jedná. Zároveň zde klient vidí i plánované budoucí nákupy takových nemovitostí.

Pohled na vývoj do budoucna

Dle finančního (investičního) či rentiérského plánu byla klientovi na počátku sestavena investiční strategie. Byl také nastaven přístup toho, jak by mělo být s majetkem zacházeno v následujících letech. Vše s cílem zajistit co největší pravděpodobnost splnění daných cílů, ať už se jedná o rentu, bydlení nebo zajištění dětí a dalšího. Jsme však stále na stejné cestě i po 5 letech?

Odpovědí na tuto otázku je samozřejmě to, že je třeba aktuální nastavení stále hlídat a kontrolovat, že v kontextu budoucích cílů nezastaralo. Případně je třeba jej aktualizovat. K tomu, aby měl toto investor stále na očích slouží právě další sekce reportu. Zde je klientovi ukazována projekce budoucího vývoje majetku v kontextu jeho cílů.

Pokud investor zjistí, že se v budoucnu někde dostává “do mínusu”, tedy že pravděpodobně na daný cíl nebude dost prostředků, může okamžitě reagovat. Společně pak můžeme přístup k řízení majetku příslušně upravovat, abychom pravděpodobnost dosažení cíle zvýšili.

Daně

Pokud máte zainvestováno na různých místech v různých instrumentech, může být těžké udržet pozornost, kdy, kde, jak a co máte správně danit. Tím spíše, čím větší máte majetek a čím více pohybů v rámci vašeho portfolia děláte.

Vždy jednou za rok tak také přikládáme daňový report. Resp. na jaké prodeje a na jaké účty a instrumenty se pravděpodobně vztahuje daňová povinnost, nebo nějaké osvobození. Klienti pak mohou spolu s účetní nebo daňovým poradcem správně vše zaúčtovat a můžou v klidu spát.

Nákladovost

Stejně jako může být těžké uhlídat, z čeho a kdy plyne daňová povinnost, může být složité uhlídat nákladovost portfolia. Tedy to, kolik za investiční účty a instrumenty na pozadí vlastně platíte.

Jednou ročně tak v rámci reportu informujeme o tom, kolik vás jaký instrument či účet stál a jakou výši z toho tvořila naše odměna za správu a odměna ze zisku. Díky tomu tak s vámi hrajeme jednak otevřenou hru a druhak můžeme efektivně vychytávat nákladné investiční instrumenty a portfolio i z této stránky co nejvíce optimalizovat.

Jak reporty získat?

Naši klienti tak od nás dostávají reporty nejen proto, aby viděli čísla z různých investičních instrumentů na jednom místě, ale aby nad majetkem měli přehled a kontrolu. Díky reportům klienti vidí, kde si na cestě za splněním svých cílů stojí a zda-li je cesta stále správně vytyčená, či zda-li je třeba něco aktualizovat.

Zkrátka díky našim reportům mají klienti komplexní obrázek o řízení svého majetku a můžou v klidu spát. Pokud vás zajímá, jak takový celý report v praxi vypadá, vpravo máte ukázkový soubor ke stažení. Případně si s námi sjednejte schůzku.

> CHCI TAKY DOSTÁVAT TAKOVÉ REPORTY


Autory článku
jsou zkušení investoři

Jsme Michal Zilvar a Radek Wildmann, majitelé společnosti Wizion Capital. Svým klientům spravujeme majetek v řádech milionů Kč.

Děláme skutečně nezávislé investiční poradenství. Nejsme placeni provizemi z uzavřených smluv, ale platí nás přímo klienti ze svých výdělků z investic.

Zaujalo vás toto téma?
Pojďmě se o něm pobavit

Zašlete nám kontakt a my se vám ozveme. Na schůzce probereme vše, co vás zajímá.
Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním vašich osobních údajů
Pro zobrazení kontaktního formuláře povolte prosím marketingové cookies.
Z důvodu zamezení nežádoucím zprávám používáme technologii Google reCaptcha.