Článek 4 min
12.2. 2024

Certifikace EFPA

Evropská asociace finančního plánování, zkráceně také EFPA, je organizací zabývající se nadstavbovým vzděláváním finančních a investičních poradců.

EFPA Europe

EFPA Europe je nejrespektovanější evropskou organizací udělující certifikáty v oblasti finančního poradenství a plánování (EFA – European Financial Advisor a EFP – European Financial Planner).

Posláním EFPA Europe je nastavovat a zavádět vysoké standardy kvalifikace, etického chování a profesionality do služeb finančního poradenství v celé EU.

EFPA je aktivní ve 12 zemích EU a sdružuje přes 10 000 profesionálů v oboru finančního poradenství.

Certifikace EFA a EFP jsou obdobou amerických titulů pro finanční profesionály sdružené pod CFA institute. Na základě jejich splnění může daný člověk za jménem “nosit” příslušný titul (PFP,EFA,EFP). Aby si však titul zachoval, musí každý rok plnit daný počet kreditů za pravidelné vzdělávání a jednat dle etického kodexu organizace.

EFPA ČR

Zájmové sdružení právnických osob EFPA ČR bylo založeno v roce 2010 a je součástí evropské sítě EFPA Europe. Cílem EFPA ČR je podporovat a zavést evropské kvalifikační a etické standardy do služeb ve finančním poradenství v ČR a na Slovensku.

EFPA ČR je institucí akreditovanou ČNB pro pořádání zkoušek odborné způsobilosti pro makléře, investiční a finanční poradce a zprostředkovatele. EFPA ČR sdružuje špičkové poradce na českém trhu, zajišťuje jejich další vzdělávání a rozvoj, udržuje etický kodex.

Členové Rady EFPA a jejích komisí se podílí na tvorbě metodik a v rámci pracovních skupin i legislativních předpisů.

Druhy certifikací

Sektorové zkoušky od ČNB

Jedná se o zkoušky povinné pro udělení povolení zprostředkovávat produkty (penze, pojištění, úvěry, investice). Příslušnou zkoušku tak musí mít každý finanční zprostředkovatel. Na základě nich je také veden v rejstříku ČNB.

Tyto zkoušky přináší zprostředkovateli přehled o tom, jak fungují jednotlivé finanční produkty. Nezkoumají však schopnosti poradenské či správy majetku. Tedy člověk s těmito licencemi rozumí daným finančním produktům, nutně však nemusí rozumět finančnímu plánování.

Zkoušky může splnit každý, kdo má ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou.

PFP – Poradce finančního plánování

Jedná se o zkoušku nadstavbovou, jejímž splněním a plněním následných podmínek si může daný poradce za jméno dát titul PFP.

Jedná se o předstupeň pro certifikace EFA a EFP. Hlavním obsahem studia a typem nabytých informací je schopnost přemýšlet v souvislostech nad znalostmi ze sektorových zkoušech v kontextu klientovi finanční situace.

Poradců s titulem PFP je v ČR 416

Aby se mohl člověk o tento titul ucházet, musí mít minimálně 1 letou praxi v oboru a 2 sektorové zkoušky. Další informace o tom, co je obsahem zkoušky naleznete ZDE.

EFA – European financial advisor

Jedná se o zkoušku nadstavbovou, jejímž splněním a plněním následných podmínek si může daný poradce za jméno dát titul EFA.

EFA představuje ucelený kvalifikační standard pokrývající všechny oblasti finančního plánování. Poradce s tímto titulem je schopen komplexně finančně plánovat a má pokročilé znalosti v oblasti správy majetku tak, aby byl schopen postarat se i o náročnější klientelu.

Poradců s titulem EFA je v ČR 360

Aby se mohl člověk o tento titul ucházet, musí mít minimálně 2 letou praxi v oboru. V praxi musí uchazeč projít několika desítkami hodin přípravných kurzů, aby byl poradce schopen zkoušku splnit. Další informace o tom, co je obsahem zkoušky naleznete ZDE.

EFP – European financial planner

Jedná se o zkoušku nadstavbovou, jejímž splněním a plněním následných podmínek si může daný poradce za jméno dát titul EFP.

EFP představuje ucelený kvalifikační nadstandard pro finančního plánování. Poradce s tímto titulem je schopen řešit velmi pokročilou problematiku v oblasti správy majetku tak, aby byl schopen postarat se o tu nejnaročnější klientelu.

Poradců s titulem EFP je v ČR 47

Aby se mohl člověk o tento titul ucházet, musí být minimálně 2 roky držitelem titulu EFA. V praxi musí uchazeč projít několika desítkami hodin přípravných kurzů, aby byl poradce schopen zkoušku splnit. Další informace o tom, co je obsahem zkoušky naleznete ZDE.

EFPA certifikace a Wizion Capital

U nás bereme vzdělávání jako jeden z nejdůležitějších pilířů naší práce. Bez kvalitních znalostí nejsme schopni svou práci dělat správně. Důležité je také udržovat znalosti aktuální, oceňujeme tak podmínku následného vzdělávání, kterou pro udržení titulů musíme plnit.

Naši 2 jednatelé vlastní titul EFA a aktuálně se připravují na získání titulu EFP. Seznam všech poradců s tituly EFPA si můžete dohledat ZDE.

Žádná certifikace nezaručuje na 100 %, že bude daný poradce perfektní právě pro vás. Vlastnictví titulu EFPA je však jakousi predispozicí kvality, kterou daný člověk musel k jeho získání a udržení prokázat. Věříme, že tím, jak se český poradenský trh zkvalitňuje a nároky lidí rostou, bude v budoucnu nadstavbové vzdělání nejenom větší přidanou hodnotou, ale nutností, aby si zákazník poradce vybral.

Autory článku
jsou zkušení investoři

Jsme Michal Zilvar a Radek Wildmann, majitelé společnosti Wizion Capital. Svým klientům spravujeme majetek v řádech milionů Kč.

Děláme skutečně nezávislé investiční poradenství. Nejsme placeni provizemi z uzavřených smluv, ale platí nás přímo klienti ze svých výdělků z investic.

Zaujalo vás toto téma?
Pojďmě se o něm pobavit

Zašlete nám kontakt a my se vám ozveme. Na schůzce probereme vše, co vás zajímá.
Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním vašich osobních údajů
Pro zobrazení kontaktního formuláře povolte prosím marketingové cookies.
Z důvodu zamezení nežádoucím zprávám používáme technologii Google reCaptcha.