Článek 8 min
8.5. 2023

Cash-flow a proč jej hlídat

Co je to cash-flow a proč je důležité si ho hlídat? Týká se to pouze firem nebo i běžných rodin? Jak bych měl/a optimálně řešit cash-flow, jak ho podpořit a čemu se vyvarovat? V tomto článku otevřeme klíčové téma pro každého z nás o krátkodobé fluktuaci kapitálu.

Vysvětlení co vše zahrnuje cash-flow a na co má vliv.

Úvod do cash-flow: Co to je a proč je důležité pro rodiny i firmy.

Cash-flow je termín, který se vztahuje k pohybu peněz dovnitř a ven z firmy nebo domácnosti. Jednoduše řečeno, cash-flow je rozdíl mezi příjmy a výdaji za určité období. Příjmy znamenají přílivy peněz, zatímco utracené peníze znamenají odtoky.

Cash-flow je důležité pro hodnocení finančního zdraví firmy nebo domácnosti. Pozitivní cash-flow indikuje, že likvidní aktiva rostou, což umožňuje pokrýt závazky, reinvestovat do podnikání nebo domácnosti, zaplatit výdaje a poskytnout ochranu před budoucími finančními výzvami. Na druhou stranu, negativní cash-flow může být známkou finančních potíží.

Pro firmy je cash-flow klíčovým ukazatelem jejich schopnosti generovat hodnotu pro akcionáře. Schopnost firmy generovat pozitivní cash-flow nebo maximalizovat dlouhodobé volný cash-flow (FCF) je zásadní pro její úspěch. FCF je hotovost vygenerovaná firmou z jejích běžných obchodních operací po odečtení peněz utracených na kapitálové výdaje.

Pro domácnosti je cash-flow důležité pro správné nastavení finančních cílů a plánování. Pozitivní cash-flow umožňuje domácnostem spořit na důležité nákupy nebo investice a poskytuje finanční stabilitu.

Je důležité pravidelně sledovat cash-flow a přizpůsobovat výdaje a investice tak, aby bylo dosaženo pozitivního cash-flow. Existují různé nástroje a metody pro sledování a analýzu cash-flow, které mohou pomoci firmám i domácnostem lépe spravovat své finance.

Cash-flow rodiny: Jak správně nastavit cíle a pravidelně investovat.

Základní položky rozpočtu domácnosti

Příjmy rodiny mohou pocházet z různých zdrojů, včetně mzdy, podnikání, důchodů, dávek nebo investic. Je důležité mít přehled o všech příjmech a pravidelně je sledovat.

Výdaje rodiny lze rozdělit na nezbytné a zbytné. Nezbytné výdaje jsou ty, které jsou nutné pro běžný život, jako jsou potraviny, bydlení, doprava nebo zdravotní péče. Zbytné výdaje jsou ty, které nejsou nezbytně nutné, ale zvyšují kvalitu života, jako jsou dovolené, zábava nebo luxusní zboží. Při plánování cash-flow je důležité rozlišovat mezi těmito dvěma typy výdajů a stanovit priority.

Finanční produkty, jako jsou úvěry nebo investice, se obvykle řadí jako samostatná kategorie výdajů. Je důležité pečlivě zvážit výhody a rizika těchto produktů a zařadit je do cash-flow plánu.

Okamžitá rezerva na bankovním účtu je klíčová pro řadu dalších operací. Tato rezerva umožňuje domácnosti pokrýt neočekávané výdaje nebo investice bez nutnosti půjčovat si peníze. Doporučuje se mít na bankovním účtu rezervu ve výši 3-6 měsíců nezbytných výdajů.

Co když cash-flow nehlídáme?

Rodiny se většinou domnívají, že je jejich rozpočet dost na hraně a jejich cash-flow vychází nula. Avšak po důkladné analýze všech položek rozpočtu obvykle zjistíme, že opak je pravdou. Standardně je totiž jakýkoliv přebytek v rozpočtu utracen za věci chtěné a nepotřebné jako jsou hry, doplňky, móda, stravování, alkohol nebo jiné zábavné aktivity. Je důležité analyzovat rozpočet a striktně dodržovat životní standard tak, aby nebyly nakupovány zbytné statky na uspokojení krátkodobých potřeb.

Disciplínou k úspěšnému splnění cílů

Naopak je důležité mít disciplínu a plánovat cash-flow tak, aby bylo možné dosaženo dlouhodobých finančních cílů. Správa cash-flow rodiny vyžaduje pravidelné sledování příjmů a výdajů a přizpůsobení plánů podle aktuální situace. Existují různé nástroje a metody pro sledování a analýzu cash-flow rodiny, které mohou pomoci lépe spravovat finance. Pro nás je nejvíce ověřenou metodou vyhotovení kompletního rozpočtu a jeho neustálá kontrola.

Pochopitelně není cílem omezovat domácnostem jejich životní standard. Přístup by měl být takový, že dlouhodobě by se mělo životní minimum v podobě nezbytných a zbytných výdajů držet na minimálně stejné úrovni. Jakýkoliv přebytek se pravidelně spoří a investuje. Skutečně když z rozpočtu vyplynou příjmy 100 tis. Kč na straně jedné a výdaje 60 tis. Kč na straně druhé, investujeme celý rozdíl ve výši 40 tis. Kč měsíčně.

Dva možné přístupy k reálnosti cílů

Jsou-li vytyčeny cíle, je nutné spočítat jejich reálnost. Nyní se nebudeme bavit o tom, jak moc investování napomůže k jejich splnění. Ale budeme na to nahlížet z pohledu pravidelného spoření a měsíční úložky.

V prvním případě se vychází z předpokladu, že domácnost chce zvyšovat svůj životní standard – neustále zvyšovat zbytné výdaje a užívat si života. V tomto případě se bere pravidelná úložka z cash-flow jako fixní a v letech se dále nenavyšuje. Jedná se o pesimistickou variantu výpočtů.

Optimistická varianta naopak tvrdí, že životní standard může domácnosti zůstat stejný. V čase se sice navyšují příjmy a ruku v ruce i nezbytné výdaje, ale zbytné výdaje se nenavyšují tak agresivním tempem. Tyto nůžky se neustále rozevírají a během let bude možné uvolnit větší volné cash-flow do spoření. A rozdíly jsou markantní!

Pokud zjistíme, že cíle nejsou splnitelné v pesimistické variantě, ale v té optimistické je hravě předčíme, má smysl je zařadit do finančního plánu. Jejich dosažení je reálné, ale je to na úkor zvyšující se životní úrovně. Je na zvážení, zda je pro nás cíl skutečně tak klíčový, abychom se na několik let kousli a odkládali maximum přebytku.

Přijde vám to hodně na krev?

Možná budete sami překvapeni, jak moc je tento prostý systém efektivní. Z naší zkušenosti jsou v rozpočtu příjmy běžně podhodnoceny – zpravidla se neuvádějí stravenky, bonusy a jiné prémie. U výdajů je efekt přesně opačný a domácnosti mají tendenci položky přepálit a stanovit vyšší čísla. Už jen tyto předpoklady signalizují, že to bude dobře vycházet.

Ale co když ne? Pak zde máme okamžitou rezervu, díky které dokážeme všechny nedostatky jednoduše vyladit. Právě okamžitá rezerva ukazuje, zda je pravidelná úložka přepálená nebo nedostatečná.

> POTŘEBUJI LEPŠÍ KONTROLU NAD SVÝM CASH-FLOW

Nejen proto je okamžitá rezerva klíčová pro každou domácnost. Zejména díky ní zvládneme pracovat s pravidelnou investicí s maximální efektivitou. Pochopitelně zároveň kryje nečekané výdaje a výpadky příjmů, a proto je pro nás maximální prioritou držet okamžitou rezervu na stanovené hladině.

Provozní cash-flow firem: Jak efektivně investovat peníze na bankovním účtu.

Provozní cash-flow firmy je klíčovým ukazatelem finančního zdraví každého podniku. Cash-flow se vztahuje k pohybu peněz dovnitř a ven z firmy v důsledku jejích běžných obchodních operací.

Obrat firmy je důležitým faktorem ovlivňujícím provozní cash-flow. Vyšší obrat znamená vyšší příjmy a potenciálně vyšší provozní cash-flow. Je důležité sledovat obrat a přizpůsobovat obchodní strategii tak, aby byl maximalizován.

Náklady firmy jsou dalším důležitým faktorem ovlivňujícím provozní cash-flow. Vyšší náklady snižují provozní cash-flow a mohou vést k finančním potížím. Je důležité pečlivě sledovat náklady a hledat způsoby, jak je snížit.

Odložená splatnost faktur může také ovlivnit provozní cash-flow. Pokud firma prodává zboží nebo služby na kredit a očekává, že peníze obdrží později, může to vést ke snížení provozního cash-flow. Je důležité pečlivě sledovat splatnost faktur a přizpůsobovat obchodní strategii tak, aby bylo minimalizováno riziko nezaplacených faktur.

Termíny dodání lze přizpůsobit konkrétním obchodům. Pokud je firma v pozici dodavatele nemusí zajišťovat zboží a službu v co nejbližším termínu a může využít pozdějších termínů dodání. To může mít tu výhodu, že lze opozdit platby u subdodavatelů a pozdržet kapitál delší dobu na svých peněžních účtech.

Krátkodobý kapitál může vydělávat

Firmy by měly pečlivě sledovat své bankovní účty a investovat volné peníze efektivně. Jednak tím vygenerují dodatečné zisky, ale zároveň maximalizují své provozní cash-flow. Velké objemy krátkodobého kapitálů (převážně desítky mil. Kč) má smysl přesouvat i na pouhých 7 dní. Dost často se setkáváme s tím, že tyto peníze leží na běžném účtu bezúročně třeba i na celý měsíc.

A teď si představte, že je to například 100 mil Kč, které buď nevygenerují nic, nebo je na dvě kliknutí přesuneme na spoření či krátkodobých investic. Od těchto instrumentů dnes můžeme očekávat i 6 % p.a. To je úrokový výnos za 7 dní ve výši 115 000 Kč, za 14 dní 230 000 Kč a za měsíc astronomických 460 000 Kč.

Dnes v období vysokých úrokových sazeb má smysl přesuny řešit víc než kdy dřív. Obětujte tomu těch pár kliknutí a zhodnoťte krátkodobý kapitál. A pokud nevíte kde, tak jsme tu pro vás.

> CHCI VĚDĚT KAM UMÍSTIT KRÁTKODOBÝ KAPITÁL

Cash-flow je klíčové pro výplatu dividendy a podílů na zisku

Cash-flow signalizuje zdraví podnikání a je nutným předpokladem pro výplatu dividendy a zajištění výplaty podílů na zisku. Firmy s pozitivním cash-flow jsou schopny vyplácet dividendy svým akcionářům a poskytovat stabilní výnosy.

Podnikání může mít dobrou myšlenku i potenciál, ale špatné cash-flow ho může zničit. Je důležité pečlivě sledovat finanční toky a přizpůsobovat obchodní strategii tak, aby bylo dosaženo pozitivního cash-flow.

Správa provozního cash-flow firmy vyžaduje pravidelné sledování příjmů a výdajů a přizpůsobení plánů podle aktuální situace. Existují různé nástroje a metody pro sledování a analýzu provozního cash-flow firmy, které mohou pomoci lépe spravovat finance.

Závěr: Shrnutí klíčových bodů a doporučení pro správu cash-flow.

Správa cash-flow je klíčová pro finanční zdraví jak firem, tak domácností. Efektivní cash-flow management umožňuje maximalizovat příjmy, snižovat výdaje a dosahovat dlouhodobých finančních cílů. Dále je klíčové efektivní využití přebytků pro maximalizaci zisků z volného kapitálu. To by měla být priorita pro každého z nás na cestě za stanovenými cíli.

> CHCI LÉPE VYUŽÍVAT CASH-FLOW

Autory článku
jsou zkušení investoři

Jsme Michal Zilvar a Radek Wildmann, majitelé společnosti Wizion Capital. Svým klientům spravujeme majetek v řádech milionů Kč.

Děláme skutečně nezávislé investiční poradenství. Nejsme placeni provizemi z uzavřených smluv, ale platí nás přímo klienti ze svých výdělků z investic.

Zaujalo vás toto téma?
Pojďmě se o něm pobavit

Zašlete nám kontakt a my se vám ozveme. Na schůzce probereme vše, co vás zajímá.
Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním vašich osobních údajů
Pro zobrazení kontaktního formuláře povolte prosím marketingové cookies.
Z důvodu zamezení nežádoucím zprávám používáme technologii Google reCaptcha.